İFİS&İZ Publications: Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendinin kaleme aldığı “Kur’ân İlimleri ve Tefsir’e Giriş” kitabı çıktı

İFİS&İZ Publications, yeni bir kitap yayını ile okurlarının karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Koranwissenschaften und Koranexegese: Eine...

Read more

İFİS&İZ „Almanya’da Selefîlik“ konulu bilimsel oturum düzenledi

İslâmî Araştırmalar ve Kültürlerarası İşbirliği Enstitüsü (İFİS&İZ), Mannheim belediyesiyle beraber ortaklaşa olarak, Avrupa Müslümanları...

Read more

İFİS&İZ, Tüm Müslümanların Ramazan Bayramını Tebrik Eder, İslâm âlemi Başta Olmak Üzere Bütün İnsanlığa Hayır Getirmesini Temenni Eder

İnsanın iç âlemine ve mâneviyatına yönelip oruç ibadetiyle terakki ettiği zaman dilimi olan mübarek Ramazan ayının son bulmasıyla beraber İslam âlemi,...

Read more

İFİS&İZ ve KUDEM, Prof. Dr. Dr. h. c. Raif Georges Khoury’nin vefatından dolayı derin bir üzüntü duymaktadır

Büyük bir teessürün yanı sıra saygı ve şükran duyguları içinde uluslararası platformda tanınmış bilim adamı olan ve aynı zamanda İFİS&İZ ve KUDEM’e...

Read more

İFİS&İZ Gazzâlî Akademisi İçin Özel Gün: Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü Eğitim Başladı

Geçtiğimiz Cuma günü (14 Ekim 2016 tarihinde), İFİS&İZ bünyesinde akademik perspektiften Klasik İslâmî İlimler ve Medrese Eğitimi vermek amacıyla...

Read more

İFİS&İZ Publications: “İmâm el-Haddâd Serisi”nin İlk Kitabı Çıktı

İFİS&İZ Publications, yeni bir kitap yayını ile okurlarının karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Das Benehmen des Gottessuchers” başlığı altında...

Read more

İFİS&İZ Akademi Başlıyor - Şimdi Başvurun!

İFİS&İZ Akademi Başlıyor... Avrupa Konteksinde Akademik Perspektiften Klasik Medrese Usûlü Eğitim İçin Şimdi Başvurun!

Read more

Basın Bildirisi: İFİS&İZ, Türkiye’de Gerçekleştirilen Askerî Darbe Girişimini Şiddetle Kına

Yakın tarihimizde nice maddî ve manevî yıkımlara sebep olan saldırı ve terör olaylarına şahit olan milletimiz, dün akşam itibariyle gerçekleşen askerî...

Read more

İFİS&İZ, “Avrupa Bağlamında Klâsik İslâmî İlimlerin (Medrese) Akademik Perspektiften Tedrisi” konulu bir çalıştay gerçekleştirdi

İFİS&İZ tarafından 03.06.2016 tarihinde düzenlenen “Avrupa Bağlamında Klâsik İslâmî İlimlerin (Medrese) Akademik Perspektiften Tedrisi” Çalıştayı...

Read more

İFİS&İZ: Wilhelm-Wundt’un ilkokul öğrencileri KUDEM ve İFİS&İZ’de hat sanatını keşfettiler

17.05.2016 tarihinde Wilhelm-Wundt ilk okul öğrencileri ve okulun kreşinden gelen çocuklar KUDEM’i ziyaret etti. Genç misafirlerimiz, sıcak bir...

Read more
German
Turkish
English
French
Arabic
Arabic
Destekleyici Dernek

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM/ www.kudem.de), 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mutena bir semtinde, yaklaşık 5 dönüm bir arsa satın alınarak üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilerek dernek statüsünde kurulmuştur.

“İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM (Avrupa Müslümanları Kültürevi), özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtma gayreti içerisindedir. İçerisinde yaşadığımız zaman ve mekân dilimlerinin, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumlarının kendilerine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

İşte KUDEM, öncelikle Batı toplumunda yaşayan insanımıza, kendimize ait paha biçilmez ulvî değerlerimizin ilim, irfan, kültür ve sanat perspektifinden aktarılması, genç nesillerin bu değerlerle yetiştirilerek insanlığa ve ona hizmete kazandırılması, bunun da içinde yaşadığı topluma, zemin ve mekâna uygun bir formda tanıtılması ihtiyacını ve derdini zihninde ve yüreğinde hisseden, ilme, irfana ve sanata gönül veren, Avrupa’da yaşayan disiplinli ama sevdalı akademisyen, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu çekirdek bir kadro tarafından kurulmuştur.

Copyright © 2017 IFIS & IZ e.V. Alle Rechte vorbehalten.