İFİS&İZ Publications: Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendinin kaleme aldığı “Kur’ân İlimleri ve Tefsir’e Giriş” kitabı çıktı

İFİS&İZ Publications, yeni bir kitap yayını ile okurlarının karşısına çıkmanın sevincini yaşıyor. “Koranwissenschaften und Koranexegese: Eine Einführung” başlığı altında yayınlanan 601 sayfalık eser, kapsamında İslâm İlâhiyâtının çeşitli dallarına ilişkin temel giriş kitaplarının yayınlanacağı “Giriş kitapları” serisinin ilk eserini teşkil etmektedir.

Osnabrück Üniversitesi İslâm İlâhiyâtı Ebstitüsü Tefsir Anabilim Dalı Başkanı ve İFİS&İZ Kurucu Başkanı olan Prof. Dr. Hüseyin İlker Çınar Hocaefendi’nin kaleminden çıkan eser, Kur'ân İlimleri ve Tefsir’e dair konuları örnek metinleriyle beraber çok zengin Doğu ve Batılı kaynakları değerlendirerek akademik bir üslûpla Almanca olarak ele almaktadır.

Sahasında en kapsamlı bilimsel Almanca eser olma özelliğini de taşıyan kitap, konseptinin elverişli olması hasebiyle İlâhiyât öğrencilerine ve ilgili dallarda öğrenim görenlere ders kitabı olarak da uygun düşmektedir.

YENİ KİTAP:

Hüseyin İlker Çınar
Koranwissenschaften und Koranexegese: Eine Einführung
96 sayfa / Ciltli / 17,0 x 24,0 cm
Mannheim: İFİS&İZ Publications, 2017
Seri: Einführungen und Grundrisse, Bd. 1
ISBN: 978-3-95888-003-0
Fiyatı: 39,90 EUR
Geniş bilgi ve sipariş: publications@ifis-iz.com

German
Turkish
English
French
Arabic
Arabic
Destekleyici Dernek

Avrupa Müslümanları Kültürevi (KUDEM/ www.kudem.de), 23.05.2004 tarihinde, kamuya hizmet etmek için Almanya’nın Mannheim şehrinin mutena bir semtinde, yaklaşık 5 dönüm bir arsa satın alınarak üzerindeki binalar tamamen modern bir şekilde restore edilerek dernek statüsünde kurulmuştur.

“İnsanların en hayırlısı, insanlığa faydası dokunandır” ilkesini kendisine şiar edinen KUDEM (Avrupa Müslümanları Kültürevi), özelde, içerisinde bulunduğu topluma, genelde ise insanlığa ilim, irfan, kültür ve sanatın evrensel kapılarını İslâm zaviyesinden aralayarak yeniden tanıtma gayreti içerisindedir. İçerisinde yaşadığımız zaman ve mekân dilimlerinin, özellikle de kendileriyle iç içe yaşadığımız, bire bir muhatap olduğumuz Batı toplumlarının kendilerine özgü şartları göz önünde bulundurulduğunda, böylesi ilim, irfan, kültür ve sanata dayalı çalışmaların ne derece elzem olduğu aşikârdır.

İşte KUDEM, öncelikle Batı toplumunda yaşayan insanımıza, kendimize ait paha biçilmez ulvî değerlerimizin ilim, irfan, kültür ve sanat perspektifinden aktarılması, genç nesillerin bu değerlerle yetiştirilerek insanlığa ve ona hizmete kazandırılması, bunun da içinde yaşadığı topluma, zemin ve mekâna uygun bir formda tanıtılması ihtiyacını ve derdini zihninde ve yüreğinde hisseden, ilme, irfana ve sanata gönül veren, Avrupa’da yaşayan disiplinli ama sevdalı akademisyen, iş adamı ve üniversite öğrencilerinin içinde bulunduğu çekirdek bir kadro tarafından kurulmuştur.

Copyright © 2018 IFIS & IZ e.V. Alle Rechte vorbehalten.